Regulamin zawodów strzeleckich

KLAMKA PREZESA KSI

wielobój strzelecki

Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej (KSI)
Lk-1154/2022
Gdynia, 2022

1. CEL ZAWODÓW


2. ORGANIZATOR ZAWODÓW


3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :


4. PROGRAM ZAWODÓW:

Zawody rozgrywane są w ośmiu konkurencjach:


Opis konkurencji:

5. UCZESTNICTWO :


6. KLASYFIKACJA :


7.NAGRODY:


8. KOSZTY UCZESTNICTWA :


10. SPRAWY RÓŻNE :


11. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

wersja 06.01.2022